GodtLam Bømlafår

GodtLam Bømlafår - vår eiga spekepølse etter eiga oppskrift. I Bømlafår er sukker bytta ut med honning frå SnillBie. Kjøttet er av både sau og lam, av gammalnorsk spælsau.